TDK 2022/2023

Kedves Hallgatók!

2022 őszén is volt intézményi TDK a KRE Hittudományi Karán. Sok sikert kívánunk az országos forduló résztvevőinek!

Határidők

 • Előzetes jelentkezés a téma és a témavezető nevének megjelölésével: 2022. szeptember 30. (péntek)
 • A dolgozatok leadási határideje: 2022. november 15. (kedd)
 • A helyi forduló (TDK) időpontja: 2022. november 29. (kedd) 15:00
 • Nevezési és dokumentum-feltöltési határidő az OTDT online rendszerben: 2023. január 11. (szerda)
 • Az OTDK időpontja: 2023. április 12-től 14-ig

Tudnivalók

Az írásbeli dolgozat bírálati szempontjai:

 1. A vizsgált probléma elméleti és/vagy gyakorlati fontossága
 2. A feldolgozott irodalom, forrásanyag terjedelme
 3. Az irodalom, forrásanyag feldolgozottsága
 4. A kialakított vizsgálati keret, az alkalmazott vizsgálati módszer helyessége
 5. A dolgozat felépítése, a szerző érvelése, gondolatmenete
 6. A vizsgálat, elemzés kivitelezése
 7. A probléma tárgyalásának, az irodalom, forrásanyag használatának módja
 8. A szerző önálló gondolatainak, következtetéseinek megalapozottsága
 9. Az elért eredmények, a felvetett problémák újszerűsége
 10. A dolgozat kivitelezése, stílusa, külalakja

A TDK-előadás bírálati szempontjai:

 1. Az előadó tárgyi tudása, felkészültsége, tájékozottsága
 2. Az előadásmód (időbeosztás, szemléltetés, előadókészség, stílus stb.)
 3. A lektori véleményekre adott válaszok, vitakészség

Hallgatói teendők a 36. OTDK-ra való jelentkezéskor:

Az OTDT online rendszerben a nevezési határidőig:

 1. Regisztráció
 2. Pályamunka feltöltése, affiliáció és szekció kiválasztása
 3. Pályamunka és a szerző(k) adatainak kitöltése
 4. A legmegfelelőbb és a megfelelő tagozat megadása
 5. Magyar/angol nyelvű rezümé feltöltése
 6. A nevezési határidőig abszolutóriummal már rendelkező hallgatók esetében az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum feltöltése
 7. Nevezés véglegesítése
 8. Nevezési lap nyomtatása az online rendszerből
 9. Nevezési lap aláírása, scennelése és feltöltése az online rendszerbe

A kari TDK-felelősnek átadni:

 • OTDT online rendszerből nyomtatott, a hallgató(k) eredeti aláírásával ellátott nevezési lap, pályamunkánként 1 példányban, papír alapon

Nevezési és dokumentum-feltöltési határidő az OTDT online rendszerben: 2023. január 11. 23:59

Jó készülést kívánunk!

Scroll to Top