TDK 2024/2025

Kedves Hallgatók!

2024 őszén is lesz intézményi TDK a KRE Hittudományi Karán.

Határidők

 • Előzetes jelentkezés a téma és a témavezető nevének megjelölésével: 2024. szeptember 30. (hétfő)
 • A dolgozatok előbírálatra történő leadásának határideje: 2024. október 10. (csütörtök)
 • A dolgozatok végleges leadási határideje: 2024. november 12. (kedd) – ezután már nem lehet változtatni a dolgozaton!
 • A helyi forduló (TDK) időpontja: 2024. november 26. (kedd) 15:00
 • Nevezési és dokumentum-feltöltési határidő az OTDT online rendszerben: 2025. január 8. (szerda) 16:00

Tudnivalók

Az írásbeli dolgozat bírálati szempontjai:

 1. A vizsgált probléma elméleti és/vagy gyakorlati fontossága
 2. A feldolgozott irodalom, forrásanyag terjedelme
 3. Az irodalom, forrásanyag feldolgozottsága
 4. A kialakított vizsgálati keret, az alkalmazott vizsgálati módszer helyessége
 5. A dolgozat felépítése, a szerző érvelése, gondolatmenete
 6. A vizsgálat, elemzés kivitelezése
 7. A probléma tárgyalásának, az irodalom, forrásanyag használatának módja
 8. A szerző önálló gondolatainak, következtetéseinek megalapozottsága
 9. Az elért eredmények, a felvetett problémák újszerűsége
 10. A dolgozat kivitelezése, stílusa, külalakja

A TDK-előadás bírálati szempontjai:

 1. Az előadó tárgyi tudása, felkészültsége, tájékozottsága
 2. Az előadásmód (időbeosztás, szemléltetés, előadókészség, stílus stb.)
 3. A lektori véleményekre adott válaszok, vitakészség

Hallgatói teendők a 37. OTDK-ra való jelentkezéskor:

Az OTDT online rendszerben a nevezési határidőig:

 1. Regisztráció
 2. Pályamunka feltöltése, affiliáció és szekció kiválasztása
 3. Pályamunka és a szerző(k) adatainak kitöltése
 4. A legmegfelelőbb és a megfelelő tagozat megadása
 5. Magyar/angol nyelvű rezümé feltöltése
 6. A nevezési határidőig abszolutóriummal már rendelkező hallgatók esetében az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum feltöltése
 7. Nevezés véglegesítése
 8. Nevezési lap nyomtatása az online rendszerből
 9. Nevezési lap aláírása, scennelése és feltöltése az online rendszerbe

A kari TDK-felelősnek átadni:

 • OTDT online rendszerből nyomtatott, a hallgató(k) eredeti aláírásával ellátott nevezési lap, pályamunkánként 1 példányban, papír alapon

Sikeres felkészülést kívánunk!

Scroll to Top